1. Właścicielem sklepu internetowego „DENTA-MED” działającego pod adresem internetowym www.denta-med.pl/sklep/ jest firma Denta-Med z siedzibą: 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 67, NIP: 959-133-91-88.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym „DENTA-MED” można składać w Internecie na stronie internetowej www.denta-med.pl/sklep/, a także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Zamówienie w sklepie internetowym „DENTA-MED” może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych lub działa przez swojego przedstawiciela ustawowego lub dla niej ustanowionego (w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych) i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP.
 4. Sklep internetowy „DENTA-MED” realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium RP, które zostały złożone wyłącznie przez osoby wskazane w pkt 3 Regulaminu. W zamówieniu powinien być podany numer telefonu zarejestrowany w Polsce oraz niezbędne dane, podane wymagane przy procesie rejestracji w serwisie
 5. Oferta przedstawiona na stronach www.denta-med.pl/sklep/ i www.denta-med.pl nie jest odzwierciedleniem stanów magazynowych i nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec sprzedawcy. Oferta nie jest ofertą handlową wg Kodeksu Cywilnego
 6. Zamówienie można złożyć na stronie www.denta-med.pl/sklep/ korzystając z modułu „koszyka” i poprzez kliknięcie w opcję „Wyślij zamówienie”. Dane osobowe podawane podczas rejestracji klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U.. nr 133 poz. 833.). Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych prze „DENTA-MED” w celu jego realizacji.
 7. Faktury Vat dołączane są do zamówień, dla których podano wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury.
 8. „DENTA-MED” dokłada należytej staranności aby strony sklepu internetowego www.denta-med.pl/sklep/ jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Potencjalne rozbieżności będą korygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Błędnie wskazana na skutek błędów czy opóźnień w aktualizacji cena towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Sklep nie odpowiada za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianą dokonane przez producenta.
 9. Sklep „DENTA-MED”zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny na magazynie na skutek wyczerpania zapasów. O zaistnieniu takiego przypadku, zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.
 10. Za zamówione towary można płacić wyłącznie w formie przelewu bankowego na dane:
  Sklep Medyczny „Denta-Med”
  25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 67
  Nazwa banku: ING Bank Śląski
  Nr rach.: 26 1050 1416 1000 0090 6562 8456
 11. Nabywca w tytule przelewu powinien zawrzeć numer zamówienia, który zostaje wyświetlony po wysłaniu zamówienia. Towar wraz z fakturą zostanie wysłany po odnotowaniu wpłaty.
 12. Termin dostawy wynosi 7 dni roboczych. Wyjątek stanowią towary, które są w danej chwili niedostępne. W tym przypadku termin dostawy może być dłuższy, ale o tym fakcie Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu „DENTA-MED”
 13. Dostawy produktów zamawianych w sklepie „DENTA-MED” realizowane są na koszt Nabywcy na terenie całego kraju przesyłką kurierską firmy kurierskiej DHL lub Począ Polską. Wyjątek stanowią zamówienia przekraczające kwotę 500 zł (waga do 5 kg) – wówczas koszt dostawy pokrywa sklep „DENTA-MED” (wyłącznie ekonomiczną paczką za pośrednictwem Poczty Polskiej).
  Orientacyjne wartości opłat za przesyłkę podawane są w momencie składania zamówienia. W przypadku zmian kosztów przesyłki z różnych względów, Nabywca jest niezwłocznie informowany o tym fakcie telefonicznie i ustalana jest kwota przesyłki.
 14. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru, na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelki ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 15. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
 16. Oferowane przez nas produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Podstawa rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu.
 17. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 18. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.